‘500 jaar reformatie’ op een katholieke universiteit in Rome

15978115_1277363005653430_1937299547196039066_n

Op maandag 31 oktober afgelopen jaar werd in Lund in Zweden een bijeenkomst gehouden om het jaar ‘500 jaar Reformatie’ te openen. Paus Franciscus was een van de deelnemers. Afgelopen maandag werd op de universiteit Antonianum in Rome een conferentie georganiseerd over 500 jaar reformatie naar aanleiding van de bijeenkomst in Lund. De vrouwelijke lutherse bisschop van Lund, Antje Jackelén, die paus Franciscus tijdens die dag in Lund ontving, was er ook bij.

 

(foto: paus Franciscus en bisschop Jackelén in Lund, 31 oktober 2016)

Luther

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen over aflaten op de deur van de slotkerk van Wittenberg spijkerde (of dat hij ze alleen in een envelop opstuurde naar de bisschop van Mainz, hier zijn historici het nog steeds niet over eens). Tijdens 2017 zullen er dus overal evenementen worden georganiseerd rond dit thema, en veel van deze evenementen zullen gaan over de relevantie van de reformatie voor vandaag, in het bijzonder in de relatie tussen de rooms-katholieke en de luthers-protestantse kerken.

In de katholieke wereld klinken bijzonder positieve geluiden over Luther, die een eeuw geleden nog vooral de grote ketter was. Paus Franciscus kwam vlak voor zijn reis naar Lund met een sterke positieve uitspraak over Luther: ‘hij heeft de Bijbel terug in handen gegeven van het volk’. Het Vaticaan noemt Luther nu ook een ‘getuige van het evangelie’.

16142620_1277363365653394_8007003044095946984_n

Verder na Lund

Tijdens de conferentie waren er bijdragen over de manier waarop we nu naar de geschiedenis van de reformatie kunnen kijken, en over hoe de oecumenische theologie zich nu verder kan ontwikkelen na Lund (o.a. uitgaand van het vieren, niet alleen gedenken, van de reformatie door de rooms-katholieke kerk: door de Schrift en de geest van de reformatie te vieren, als een kerk die de barmhartigheid van God als bron heeft, ‘ecclesia ex misericordia’, en die zich voortdurend hervormt, ‘perennis reformatio’). Vooral deze laatste bijdrage was mooi, omdat het niet alleen een academisch theologisch verhaal was maar ook keek naar de ontmoeting in Lund met de blik van het boek Openbaring: ‘Wie oren heeft, hore wat de Geest tot de kerken zegt’ (Op. 2:7).

Bisschop Jackelén begon haar reflectie op de bijeenkomst in Lund met het citeren van een van de 95 stellingen: ‘de ware schat van de Kerk is het evangelie’ (stellingen 62). Zij sprak over de praktische stappen die gezet kunnen worden om verder te gaan op de ingeslagen weg, en reflecteerde ook op de verschillende manieren waarop luthersen en katholieken naar de vraag naar de mogelijkheid van de gezamenlijke communie kijken, en wat paus Franciscus hierover heeft gezegd.

16114823_1277363358986728_5498812706873356029_n

Franciscanen en verdeeldheid

Het programma eindigde met een korte bijdrage van Michael A. Perry, de minister-generaal van de Franciscaanse minderbroeders. Hij sprak over de verdeeldheid tussen de verschillende franciscaanse bewegingen, en hoe de genade van God de verbindende factor is; ook sprak hij over de visie dat luthersen, katholieken, evangelischen, enz. allemaal christenen zijn en hoe die visie doorslaggevend is voor de manier waarop we naar de geschiedenis van de reformatie moeten kijken. (dit laatste was erg interessant: er is ook binnen de katholieke wereld verdeeldheid, zoals tussen de verschillende franciscaanse families, en het zoeken naar meer eenheid binnen de katholieke wereld kan ook ten goede komen van het zoeken naar eenheid tussen katholieken en protestanten) Hij eindige met de woorden van Jezus uit Johannes hoofdstuk 17: het gebed ‘opdat zij allen één zijn’.

16114831_1277363538986710_8630839487609709186_n

 

 

(foto’s: Antonianum)

 

500anni

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *