‘Door het lijden. Meditaties bij de kruisweg’ (Erik Borgman, 2018)

borgman1

Op Goede Vrijdag worden het lijden en de dood van Christus herdacht. In de katholieke traditie wordt dit met bijzondere aandacht gedaan in de vorm van de kruiswegstaties. Theoloog Erik Borgman, die eerder het boek ‘Waar blijft de Kerk. Gedachten over opbouw in tijden van afbraak’ schreef over de betekenis van de boodschap van paus Franciscus in de Nederlandse context, publiceerde vorig jaar bij Uitgeverij Adveniat een boekje met meditaties bij de kruisweg.

‘Door het lijden. Meditaties bij de kruisweg’ geeft bij elk van de tradizionele 14 staties van de kruisweg een afbeelding, een korte reflectie, en een kort gebed. De afbeelding is telkens een traditioneel of hedendaags kunstwerk of icoon: de diversiteit aan stijlen geeft een originele blik op elke kruiswegstatie, en geeft ook een indruk van hoe de meditatie op het lijden van Christus in alle tijden actueel is. De reflecties leggen de verbinding tussen het lijden van Christus en het lijden van mensen: zo wordt de menselijke ervaring van de lijdende Christus herkenbaar, en geeft de blik op het liefdevolle en compassievolle lijden van Christus een verdiepende reflectie op het omgaan met het onrechtvaardige of schijnbaar zinloze lijden van mensen in de wereld. De gebeden worden gekenmerkt door de aandacht voor Gods’ stille aanwezigheid in het leven van mensen, in het bijzonder in het leiden en de ervaring van zwakheid of hulpeloosheid.

borgman2

‘Door het lijden’ is ontworpen voor persoonlijke overweging, maar ook voor gezamenlijke meditatie: achterin het boekje geeft Borgman aanwijzingen voor de vormgeving van de kruisweg op Goede Vrijdag. Voor persoonlijke meditatie vind ik ‘Door het lijden’ erg waardevol, vooral vanwege de band die in de reflecties gelegd wordt tussen het lijden van Christus en het lijden van mensen in de wereld van vandaag. De gebeden hebben echter een bepaald soort poëtische stijl die niet iedereen zal aanspreken, en de reflecties missen soms de eenvoudige kracht van de taal van de teksten in het evangelie over het lijden van Christus. Daarom zal deze meditatie misschien maar beperkt relevant zijn voor wie op zoek is naar het vormgeven van een gezamenlijke viering. In ieder geval kan ik ‘Door het lijden’ van harte aanbevelen voor persoonlijke meditatie en gebed.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *