Duitsland, Nederland, en Franciscus

Afgelopen vrijdag waren de katholieke bisschoppen uit Duitsland op bezoek bij paus Franciscus. Net als Nederland is Duitsland een land met een sterke secularisatie in de samenleving en een steeds leger lopende kerk (de kerkverlating in Duitsland gaat niet alleen elk jaar door; er gaan zelfs elk jaar meer mensen weg!). Omdat de situatie in Nederland en Duitsland op verschillende manieren vergelijkbaar is, kan de boodschap van Franciscus aan de Duitse bisschoppen ook meer inzicht geven in hoe zijn visie (de visie van evangelii gaudium) toegepast moet worden in de Nederlandse situatie.

Passiviteit, brokstukken, institutionalisering

Kern van de boodschap is dat passiviteit overkomen moet worden, en dat men niet moet geloven dat uit de brokstukken de ‘goede oude tijd’ weer opnieuw opgebouwd kan worden; het antwoord ligt in het veranderen van een houding in een ‘pastorale bekering’. De kerk moet niet meegaan in de trend van institutionalisering en het vertrouwen in administratieve structuren, waardoor nieuwe faciliteiten worden opgezet waarin de gelovigen niet aanwezig blijken te zijn (voor een uitgebreider verslag van de boodschap, zie hier: Pope Francis tackles the ‘erosion’ of Catholicism in Germany).

Nederland

Samen met de boodschap van Franciscus aan de Nederlandse bisschoppen bijna twee jaar geleden (waarin hij de bisschoppen o.a. aanmoedigde dicht bij de gevoelens van teleurgestelde katholieken te staan, te blijven zorgen voor slachtoffers van sexueel misbruik, en niet alleen te focussen op het beter uitleggen of onderwijzen van het geloof, maar ook vooral om de naastenliefde ervan in de praktijk te brengen) kan deze visie voor Duitsland Nederlandse katholieken helpen om na te denken over hun eigen toekomst.

Management-mentaliteit

Eén uitdaging is dat veel Nederlanders de katholieke kerk, hoogstens op zijn best, ‘niet relevant’ vinden. De kunst lijkt mij om niet zozeer proberen uit te leggen dat ze dat wel kan zijn, maar laten zien dat ze dat wel kan zijn (de positieve reacties in Nederland op het interview van Franciscus met de straatkrant zijn misschien een teken dat hier inderdaad toekomst in zit). Een andere uitdaging is, denk ik, dat binnen de kerk een management-mentaliteit of – sfeer een groot probleem is, in het bijzonder als het gaat om kerksluitingen en het fuseren van parochies in grotere verbanden. Deze treurige momenten zouden kansen kunnen zijn om over te gaan van een management-mentaliteit naar een missionaire mentaliteit. Het lijkt er alleen op dat het in de praktijk vaak niet meer is dan een overgang van een management-mentaliteit op kleine schaal naar een management-mentaliteit op grote schaal…

 

 

 

(Bron foto: zie hier)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *