pater Frans van der Lugt (boekreview)

‘Een boodschap van hoop’, ‘een getuige van vrede’, ‘een man van genade, geloof, vrede, en hoop’, ‘een man van vrede’, ‘een man van verzoening'; dat zijn een aantal van de namen die door verschillende mensen gegeven worden aan pater Frans van der Lugt in het boek ‘Frans van der Lugt SJ 1938-2014. Bruggenbouwer en martelaar in Syrië’. Het boekje over de in 2014 in de Syrische stad Homs vermoorde priester, uitgegeven in 2015 onder redactie van de Nederlandse jezuïet Paul Begheyn SJ, is een verzameling van korte teksten van en over Frans van der Lugt. Door en combinatie van zijn eigen reflecties en reflecties van vrienden, kennissen en collega’s, wordt zo zijn levensloop gevolgd, van het onderscheiden van zijn roeping en intreden bij de Jezuïeten in Nederland tot zijn jarenlange werk in Syrië, zijn video-boodschap die via Youtube de wereld over ging en de aandacht vestigde op de humanitaire crisis in Homs, en zijn uiteindelijke dood in Homs in 2014. Aan het eind van het boek volgen verschillende reacties op zijn dood (o.a. de tekst uitgesproken door paus Franciscus twee dagen erna), en reflecties op de betekenis van zijn leven.

boekfrans

Leven en werk

De combinatie van de eigen teksten van Frans van der Lugt en de bijdragen van anderen maken dit boekje tot een succes. Het geeft een beeld van de motivaties, beweegredenen, ervaringen en gedachten van Frans van der Lugt zelf, en een breder perspectief op de betekenis van zijn werk en zijn bijdrage. Het laat bijvoorbeeld zien hoe hij een brede visie had op de situatie van Syrië, een visie van hoop en verzoening tussen verschillende bevolkingsgroepen, uitstijgend boven politieke tegenstellingen en het verschrikkelijke conflict van de afgelopen jaren. Het geeft ook een goed beeld van hoe deze visie geworteld was in zijn eenvoudige en concrete naastenliefde, en geconcretiseerd werd in o.a. de door hem georganiseerde dagenlange retraite-wandelingen waar zowel moslims als christenen aan deelnamen, en het ‘Al-Ard’ project, het centrum en landbouwproject waar ook bijzondere aandacht was voor de opvang van gehandicapten. Ook is te lezen hoe dit centrum al snel kwam te vervallen vanwege de oorlog, en hoe het vreedzaam samenleven ernstig onder druk werd gezet door de gewelddadige conflicten. Toch zie je hoe van der Lugt vast blijft houden aan een perspectief van uiteindelijke dialoog en verzoening als echte oplossing voor Syrië, en hoe hij tot de dood trouw blijft aan de mensen voor wie hij zich verantwoordelijk voelde, zowel moslims als christenen, in het bijzonder de meest kwetsbaren.

Reflecties

De reflecties van personen als paus Franciscus maar ook van verschillende mede-jezuïeten, familieleden, vrienden en kennissen, laten zien hoe zijn visie en leven van concrete naastenliefde, dialoog en verzoening, en vreedzaam samenleven een belamgrijke inspiratie kunnen zijn. Via de media hebben we in 2014 gehoord over hoe Frans van der Lugt stierf; nu kunnen we meer te weten komen over hoe hij heeft geleefd.

Levende herinnering

De herinnering aan Frans van der Lugt wordt nog steeds levend gehouden. Onlangs verscheen op Facebook een afbeelding van een icoon van pater Frans, waarvan het origineel zich bevindt in zijn stad, Homs, in Syrië. Het is gemaakt door een syrische oosters-orthodoxe diaken, die de (rooms-katholieke) pater Frans persoonlijk heeft gekend.

FransvanderLugt

Ook heb ik getuigenissen gehoord over Syrische christelijke vluchtelingen in Nederland die pater Frans persoonlijk hebben gekend, en voor wie hij nog steeds veel betekent. De herinnering aan hem leeft nog steeds, en dit boekje kan bijdragen aan het begrijpen van zijn leven van concrete naastenliefde, vrede, verzoening, en dialoog; juist die dingen die zo hard nodig zijn om een hoopvolle toekomst te vinden voor het verscheurde Syrië, en een licht werpen op het pad wat een (over zichzelf verward) Europa voor zich ziet.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *