‘Kom dichterbij’ (bericht uit Rome)

(Dit stukje schreef ik voor de rubriek ‘Bericht uit Rome’ van NicolaasNieuws, het parochieblad van de Nicolaasparochie in Amsterdam. Hieronder is het te lezen; de PDF van deze editie van NicolaasNieuws is hier te vinden – klik op ‘Zomer 2016′, download dan de PDF)

Kom dichterbij

Door Zeger Polhuijs

Ontwijk nooit de problemen van de aarde en de armen, zei de paus tijdens een bezoek aan Earth Day in Rome.

Op zondagmiddag 24 april bracht paus Franciscus een verrassingsbezoek aan een evenement dat in Rome werd georganiseerd vanwege Earth Day door de katholieke lekenbeweging Focolare en door Earth Day Italia. Het vond plaats in het groene hart van Rome, Villa Borghese. Mijn docent Italiaans was er bij, en liet mij de dag erna een foto zien van hem met de paus en een groep kinderen die hij tijdens het evenement begeleidde.

Dit evenement in Villa Borghese moest een impuls geven aan maatschappelijke initiatieven geïnspireerd door “Laudato Si’”, de encycliek van paus Franciscus over de zorg voor ons “gemeenschappelijk huis”. Nadat hij op het podium verscheen, legde de paus de tekst die hij had voorbereid naast zich neer, en reageerde hij op de getuigenissen die hij daar van enkele mensen hoorde.

 

In zijn reactie sprak Franciscus over de woestijn en het bos en herhaalde hij het thema van “Laudato Si’”: de relatie tussen de schade aan de aarde en het lijden van de armen, tussen de zorg voor de aarde en de nabijheid tot de armen. Hij paste dit toe op de omgeving die zowel voor de ecologie als voor de situatie van de armen belangrijk is: de periferie van de stad. We moeten daar naartoe gaan waar woestijn is, waar geen hoop is. Er zijn veel woestijnen in de stad, in het leven van mensen, wegens vooroordelen en angst. In de stad zijn er mensen die leven en sterven in de woestijn.

Franciscus bemoedigde de aanwezigen, onder wie veel kinderen en jongeren, met hun inzet voor het milieu. “Door jullie werk,” voegde hij toe, “bewerkstelligen jullie het wonder van een woestijn die verandert in een bos. Ga zo door! Hoe? Door te kijken waar we kunnen samenkomen en samenwerken.” De houding van het negeren van de schade aan onze aarde, zo legde hij uit, is ook de houding van het negeren van de armen, de houding in de gelijkenis van Jezus over de Leviet en de priester die doorliepen om de gewonde man langs de weg niet te hoeven zien. “Om de realiteit te kennen, is het nodig dichterbij te komen. Nooit, nooit, nooit je omdraaien om het conflict niet te hoeven zien.”

Het bezoek van de paus aan Earth Day in Villa Borghese laat zien (net als zijn indirecte betrokkenheid bij de klimaattop in Parijs van december 2015) dat Franciscus bezig is met het geven van een impuls om de visie van “Laudato Si’” te realiseren.

Een visie met als concrete horizon de stad en zijn periferie, waarin door samenwerking de woestijn kan veranderen in een bos, en waar nieuw leven kan ontstaan in hopeloze omgevingen, in het bijzonder die van de armen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *